• Lappstaden

    Foto: Mikael Båth

Potatisbacken

Potatisbacken

Potatisbacken, som är en gammal moränkulle från förra istiden, uppodlades första gången i mitten av 1800-talet. Sydläget i kombination med att frosten inte klättrar upp för kullen och den naturliga lagringen av värme i kullen gör det möjligt att odla mandelpotatis trots det kalla klimatet. Från toppen av potatisbacken har man en utmärkt utsikt över nästan hela byn.
Ammarnäs kyrka

Ammarnäs kyrka

Den nuvarande kyrkan stod färdig 1912 och ersatte då det gamla lappkapellet som byggdes 1858. Den timrade kyrkan är klädd med tjärade spån, synliga strävor, takryttare och den vackra spiran som ger Ammarnäs kyrka sitt speciella utseende. Bredvid kyrkan ligger skogskyrkogården med de säregna naturstenarna. Arkitekten Torben Grut har ritat kyrkan och andra kända byggnader som exempelvis Stockholms stadium.
Kyrkstaden / Lappstaden

Kyrkstaden / Lappstaden

Samerna var ålagda att besöka kyrkan vid minst tre kyrkhelger per år och därför avsattes mark vid kyrkan för kyrkstaden. Kyrkstaden består mest av fönsterlösa stolpbodar men det finns bland annat en kåta bevarad på området. Det är Ammarnäs Sameförening som sköter området idag och i Samegården finns en utställning med samiska bruksföremål och fotografier.